Úvodní stránka Mapa Webu Kontakty  Chat  Facebook Doporučte nás svým přátelům
 Obsah Nákupního Koše

Legalizace - Dekriminalizace

V několik tématech, které jsem zde na FB "nahodil" se diskuse dotkla také otázky: "jestli Konopí (Marihuanu) legalizovat, anebo ne. Proto jsem se rozhodl tomuto tématu věnovat samostatnou poznámku.

Legalizace není totéž, co Dekriminalizace?

DEKRIMINALIZACE = je odkriminalizování. Odkriminalizování toho, co je eticky žádoucí. Termín je používán zejména ve spojení NEMOCNÝ = PACIENT = UŽIVATEL Konopí. Mnoha pacientům = uživatelům Konopí by nesporně pomohlo, kdyby se nemuseli pohybovat v nelegální rovině, riskovat oplétačky s policií a soudy. A pro svoji léčbu by si mohli pěstovat sami (legálně a za babku).
Další rovina, které se dekriminalizace týká, je rovina VÝZKUMU. Prostě odkriminalizovat nejen pro pacienty, ale také pro výzkumné a pokusnické účely.
Viz třeba návrh "samopěstování od paní Bushky: https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/n%C3%A1vrh-z%C3%A1kladn%C3%ADch-princip%C5%AF-samol%C3%A9%C4%8Dby-konop%C3%ADm-k-diskusi/10150894498202349  

To je klasicky čistá forma Dekriminalizace.
Dekriminalizace tedy v sobě obsahuje zásadní regulační prvky, ale současně zpřístupňuje Konopí eticky žádoucím účelům.

LEGALIZACE = je uznání, uzákonění. Termín je nejčastěji používán ve smyslu "úplného povolení" pěstování a užívání Konopí (spíše Marihuany). Takovou legalizaci si dle mého názoru lze jen těžko v praxi představit. I státy, které se tímto směrem vydali, stanovili nějaké regulační prvky. Například Uruguay svým zákonem udělá státní monopol a vše chce mít pod palcem. V Americe se dá mluvit spíše o Dekriminalizaci (pouze pro léčebné účely,...) a v Holandsku je to regulovaná forma Legalizace, ale současně nejvolnější forma v Evropě.
Uruguayská forma v sobě pravděpodobně bude zahrnovat vše, co dobře známe u alkoholu a cigaret. To znamená zdanění a de-facto státem určená cena za komoditu. Plus licencování a navázanou korupci (neumím si představit státní monopol bez korupce).
Legalizace tedy představuje největší míru svobody.


REGULOVANÁ LEGALIZACE = asi nejschůdnější (pod)forma - způsob. A záleží pouze na místních tradicích, kulturní, etické a sociální historii, jakou míru ten-který stát zvolí.
Myslím, že by bylo přímo nešťastné, kdyby forma regulované Legalizace nastavila takové podmínky, kdy se cena posadí na úroveň cen z černého trhu. To by se stát stal pouze "oficiálním dealerem" a rýžoval na daních, ale neřešil problémy související s užíváním.

Cíle by měli být podstatně zásadnější:
1/ Zpřístupnit Konopí pacientům
2/ Zpřístupnit konopí pro výzkumné a pokusnické účely
3/ Eliminovat vliv drogových mafií
4/ Eliminovat vliv farmaceutických mafií (schválně píšu do samostatného bodu, protože si svoji důležitostí samostatný bod zaslouží)
5/ Odbourat následnou kriminalitu plynoucí z černého trhu
6/ Zvýšit a udržet kvalitu distribuovaného produktu
Následně:
1/ Se zákonem stanovit také informační, osvětové a vzdělávací programy


V ČR existují různé skupiny a různí jednotlivci, kteří pokrývají celé názorové spektrum.

Je jen škoda, že nejsou jednotní, nespolupracují a tříští tak síly a účinek. Jsou také jedinci, kteří ignorují a přehlíží právní realitu. Členové těchto skupin nejsou proto přizvání k rozhodovacímu procesu. Důkazem je stávající platný zákon, který měl bohulibé cíle, ale stal se z něj nefunkční paskvil.

Nakonec vše bude záležet pouze a jen na poslancích a státní správě, kterou formu a jaké regulační podmínky zvolí.

Proces dekriminalizace - legalizace proto pokračuje . .

Komentáře na FB


„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich