Úvodní stránka Mapa Webu Kontakty  Chat  Facebook Doporučte nás svým přátelům
 Obsah Nákupního Koše

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel těchto stránek je registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů .

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zakázky (jméno, příjmení, adresa). Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšné splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům ve svém ůčtu.

 

Provozovatel stránek www.konopi.cekuj.net  se zavazuje, že bude respektovat Vaše soukromí dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a  informací. 

Upozorňujeme, že pro správnost objednávky, je vždy zapotřebí uvést Vaše:

1. Jméno a Přijmení

2. Doručovací adresu

3. Kontaktní E-mail

4. Telefonické spojení

a firma také:

svoje IČ

 

Tyto informace nebudou nijak zneužity a slouží pouze pro správné zaslání zakázky, zasílání novinek a akčního zboží, reklamaci a komunikaci s Vámi.

Zavazujeme se, že uvedená data nebudou poskytnuta třetím osobám mimo firmu České pošty, které jsou osobní údaje poskytnuty pouze za účelem dopravy zakázky k zadavateli.


„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich